Akcje w 2010 roku

W 2010 roku uczestniczyliśmy w 41 interwencjach. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 11 razy, do miejscowych zagrożeń 30 w tym, do wypadków drogowych 10,   interwencji na wodzie z udziałem łodzi 5 razy w tym przy powodzi 4 razy. Fałszywy alarm zdarzył się jeden raz. W działaniach żaden z naszych druhów nie odniósł obrażeń. Poza terenem gminy Koronowo uczestniczyliśmy 5 razy. 27 grudnia Volkswagen T-4 jako SLRw został wprowadzony do podziału bojowego pod kryptonimem 308-35. W podziale bojowym zrzeszamy 22 przeszkolonych ratowników