Podsumowanie bojowe za 2011r.

W 2011 roku uczestniczyliśmy w 50 interwencjach. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 22 razy oraz jeden  poza terenem gminy. Do miejscowych zagrożeń 26 razy, w tym do zdarzeń drogowych 5, interwencji na wodzie z udziałem łodzi 5 razy, do podtopień 1 raz i 1 raz poza teren gminy, do usuwania skutków wichur 4 razy oraz do innych zagrożeń 7 razy. Fałszywy alarm zdarzył się jeden. Wyjazd na ćwiczenia zgłaszaliśmy 6 razy oraz 7 spotkań szkoleniowych odbyliśmy w remizie. Zabezpieczaliśmy 3 imprezy masowe. W działaniach żaden z naszych druhów nie odniósł obrażeń. Poza terenem gminy Koronowo uczestniczyliśmy 2 razy. W ubiegłym roku pozyskaliśmy silnik zaburtowy Honda 50  oraz pompę szlamową i aparat ochrony dróg oddechowych MSA Auer W podziale bojowym zrzeszamy 26 przeszkolonych ratowników.