Dystynkcje OSP

Dystynkcje

  • członków OSP,
  • Zarządu OSP,
  • Komisji Rewizyjnej OSP;
  • zarządów oddziałów ZOSP RP szczebla gminnego (równorzędnego), powiatowego, wojewódzkiego oraz głównego; komisji rewizyjnych oddziałów ZOSP RP szczebla gminnego (równorzędnego), powiatowego, wojewódzkiego oraz głównego; sądów honorowych oddziałów wojewódzkich ZOSP RP i Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Członkowie OSP

dystynkcja

         

nazwa stopnia

strażak

starszy strażak

dowódca roty

pomocnik
dowódcy
sekcji

dowódca sekcji

dystynkcja

         

nazwa stopnia

pomocnik
dowódcy
plutonu

dowódca plutonu

     

Zarząd OSP

dystynkcja

       

nazwa stopnia

członek zarządu

zastępca
naczelnika

wiceprezes
naczelnik

prezes

Komisja Rewizyjna OSP

dystynkcja

   

nazwa stopnia

członek
komisji
rewizyjnej

przewodniczący
komisji
rewizyjnej

Oddział Gminny ZOSP RP (Oddział Gminny ZOSP RP, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP)

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

dystynkcja

       

nazwa stopnia

członek zarządu

członek
prezydium
zarządu

wiceprezes zarządu
komendant gminny

prezes

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP

dystynkcja

   

nazwa stopnia

członek
komisji
rewizyjnej

przewodniczący
komisji
rewizyjnej

Pozostałe funkcje Oddziału Gminnego ZOSP RP

dystynkcja

 

nazwa stopnia

kapelan gminny

Oddział Powiatowy ZOSP RP (Oddział Powiatowy ZOSP RP - powiat ziemski, Oddział Miejski ZOSP RP - powiat grodzki)

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

dystynkcja

       

nazwa stopnia

członek zarządu

członek
prezydium
zarządu

wiceprezes
zarządu

prezes
zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP

dystynkcja

     

nazwa stopnia

członek
komisji
rewizyjnej

wiceprzewodniczący
komisji rewizyjnej

przewodniczący
komisji
rewizyjnej

Pozostałe funkcje Oddziału Powiatowego ZOSP RP

dystynkcja

 

nazwa stopnia

kapelan
powiatowy

Oddział Wojewódzki ZOSP RP

Zarząd Oddział Wojewódzki ZOSP RP

dystynkcja

       

nazwa stopnia

członek zarządu

członek
prezydium
zarządu

wiceprezes
zarządu

prezes
zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

dystynkcja

     

nazwa stopnia

członek
komisji
rewizyjnej

wiceprzewodniczący
komisji rewizyjnej

przewodniczący
komisji rewizyjnej

Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

dystynkcja

     

nazwa stopnia

członek
sądu honorowego

wiceprzewodniczący
sądu honorowego

przewodniczący
sądu honorowego

Pozostałe funkcje Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

dystynkcja

 

nazwa stopnia

kapelan
wojewódzki

Władze ZOSP RP

Zarząd Główny ZOSP RP

dystynkcja

       

nazwa stopnia

członek zarządu

członek
prezydium
zarządu

wiceprezes
zarządu

prezes zarządu

Główna Komisja Rewizyjna ZOSP RP

dystynkcja

     

nazwa stopnia

członek
komisji
rewizyjnej

wiceprzewodniczący
komisji rewizyjnej

przewodniczący
komisji rewizyjnej

Główny Sąd Honorowy ZOSP RP

dystynkcja

     

nazwa stopnia

członek
sądu honorowego

wiceprzewodniczący
sądu honorowego

przewodniczący
sądu honorowego

pozostałe funkcje ZOSP RP

dystynkcja

 

nazwa stopnia

kapelan
krajowy

 Dane pobrane z Wikipedii