Stopnie służbowe w PSP

W polskiej Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariusze noszący określone stopnie służbowe wchodzą w skład odpowiednich korpusów. (dane:Wikipedia)

Korpus szeregowych

oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym

   

nazwa stopnia
skrót

strażak
str.

starszy strażak
st. str.

Korpus podoficerów

oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym

         

nazwa stopnia
skrót

sekcyjny
sekc.

starszy sekcyjny
st. sekc.

młodszy ogniomistrz
mł. ogn.

ogniomistrz
ogn.

starszy ogniomistrz
st. ogn.

Korpus aspirantów

oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym

       

nazwa stopnia
skrót

młodszy aspirant
mł. asp.

aspirant
asp.

starszy aspirant
st. asp.

aspirant sztabowy
asp. sztab.

Korpus oficerów

oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym

       

nazwa stopnia
skrót

młodszy kapitan
mł. kpt.

kapitan
kpt.

starszy kapitan
st. kpt.

młodszy brygadier
mł. bryg.

oznaka
stopnia

na ubraniu
specjalnym

       

nazwa stopnia
skrót

brygadier
bryg.

starszy brygadier
st. bryg.

nadbrygadier
nadbryg.

generał brygadier
gen. brygadier