Wielkanocne podsumowanie kwartału

W związku z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy można zdobyć się na skromne podsumowanie minionego kwartału roku 2019.

W jednostce był to aktywny okres w pozyskiwaniu sprzętu i wyposażenia dla nowego samochodu średniego volvo, który został profesjonalnie zamocowany przez firmę wykonywującą zabudowę pożarniczą. Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki na którym zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium. Troszkę problemów przysporzył nowy sposób składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

 

Zanotowaliśmy także znaczny wzrost wyjazdów do zdarzeń pożarowych, które powstawały za sprawą czynnika ludzkiego, czy to z nieostrożności, niedbalstwa lecz także możemy zauważyć  dużą ilość podpaleń co jest bardzo niepokojące.

Na dzisiaj zanotowaliśmy 24 wyjazdy do zdarzeń z czego 16 było do pożarów. Przed nami święta Wielkanocy, po południu będziemy pełnić wartę przy Grobie Pańskim  wraz z druhami z OSP Wtelno. Można mieć tylko nadzieję, że będą to święta spędzone w gronie rodziny i najbliższych, spokojne i radosne, czego życzy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu. Jeżeli tak się nie stanie to życzymy rodzinom naszych druhów wyrozumiałości dla pasji ich najbliższych.