Nowy samochód średni w OSP Gościeradz

  • Drukuj

   W piątkowy wieczór, 14 grudnia byliśmy świadkami uroczystego przywitania nowego samochodu gaśniczego.  Do tej pory w jednostce OSP w Gościeradzu pełnił służbę w kategorii średni samochód pożarniczy Star 244, wyprodukowany w 1976 roku. Zarząd OSP pozyskał go  w 1991r z pobliskiej jednostki wojskowej w Bożenkowie, w 1997 roku odbyła się karosacja nadwozia, która z małymi przeróbkami była użytkowana do tej chwili, ponieważ od dzisiaj naszym pierwszo- wyjazdowym samochodem bojowym jest Volvo FL D3C, samochód specjalny średni pożarniczy uterenowiony, z silnikiem o mocy 280 KM i pojemności 7,7Litra.

   Zabudowa pożarnicza wykonana przez firmę Bocar posiada zbiornik wody o pojemności 3 tys. litrów i piany odpowiednio 300L, 5,5cio metrowy maszt oświetleniowy LED, fabrycznie wyposażona w trójfazowy agregat prądotwórczy, armaturę wodną (węże W-75, W-52, rozdzielacze, klucze, przełączniki, kasety i prądownice), drabinę nasadkową, autopompę niskiego i wysokiego ciśnienia z 60 metrowym szybkim natarciem z autonomicznym ogrzewaniem,  wyciągarkę linową o uciągu 8 ton. Kabina załogi jest oryginalnym produktem firmy Volvo, sześciomiejscowa w układzie 1+1+4, siedzenia załogi posiadają w oparciu uchwyty do przewożenia aparatów ochrony dróg oddechowych. Kabina posiada klimatyzację i niezależne ogrzewanie, wbudowane są ładowarki z radiostacjami nasobnymi i latarkami oraz przetwornicę 24/240V.

W tym miejscu musimy podkreślić,  że samochód pozyskaliśmy po przystąpieniu do projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych– etap III”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020, którego liderem jest Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko - pomorskiego, oraz przy współudziale finansowym  Gminy Koronowo, która także przystąpiła do tego projektu .

Podsumowując, samochód Volvo FL kosztował 838 983zł z tego Oddział Wojewódzki Związku OSP RP ze środków RPO zapłacił kwotę 545 338,95zł a Gmina Koronowo udzieliła dotacji na kwotę 293 644,05zł, samochód jest własnością OSP w Gościeradzu.

Samochód został poświęcony przez księdza proboszcza naszej parafii Jarosława Radzikowskiego, a wszystkich gości zaprosiliśmy na okazjonalny tort i wypieki naszych panien z KGW. Dziękujemy za przybycie i ciepłe słowa gratulacji przedstawicielom Zarządu Gminnego OSP RP w Koronowie, strażakom z gminy Koronowo oraz z Kruszyna i z JRG3 w Bydgoszczy, Burmistrzowi Koronowa i Pani Skarbnik Koronowa, mieszkańcom Gościeradza i okolic. Była to historyczna chwila.