Nowy sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

  Przedstawiciele Zarządu OSP w Gościeradzu otrzymali z rąk Burmistrza Koronowa Stanisława Gliszczyńskiego, nowoczesny sprzęt do ratownictwa technicznego w postaci dwóch wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych, wraz z osprzętem do ich zasilania oraz detektor napięcia. Przekazanie odbyło się w koronowskim ratuszu. Uczestniczyły w nim także przedstawiciele jednostek z OSP w Hucie, Koronowie, Mąkowarsku, Wierzchucinie Królewskim i z Wtelna, którzy także otrzymali wysokiej jakości sprzęt, który będzie użytkowany przeważnie podczas działań w ramach  ratownictwa technicznego. Do zakupu przyczynił się ogólnopolski projekt z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości z wkładem własnym Gminy Koronowo.