Nowy samochód pożarniczy dla OSP w Gościeradzu

  Miło nam zakomunikować, że na przełomie roku otrzymamy nowy samochód średni, który zastąpi naszego wysłużonego czterdziestolatka – Stara 244. Zakup auta jest możliwy dzięki przystąpieniu do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych– etap III”. Wartość całego programu wynosi 13 milionów złotych w ramach którego 14 jednostek OSP z terenu województwa otrzyma nowe samochody. Nasz średni będzie kosztował około 840 tysięcy złotych, w tym Urząd Miejski w Koronowie zabezpiecza środki w kwocie 298 tysięcy złotych. Na słowa uznania, zasługuje postawa Burmistrza Koronowa Stanisława Gliszczyńskiego, który skutecznie lobbował naszą jednostkę podczas podejmowania decyzji o wyborze konkretnej OSP do tego projektu.

Przygotowanie dokumentacji trwało od czerwca i zostało sfinalizowane 22 sierpnia w Toruniu, gdzie podpisy pod umową złożyli marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa. W ceremonii uczestniczył wiceprzewodniczący sejmiku województwa Adam Banaszak, oraz prezes wojewódzki ZOSP RP Zdzisław Dąbrowski. Przedstawiciele jednostek OSP otrzymali certyfikaty z podziękowaniem za wkład w efektywne wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przygotowana specyfikacja przetargowa na samochód średni zawiera między innymi: napęd na obie osie, kabinę sześcioosobową z wmontowanymi aparatami ochrony dróg oddechowych, radiotelefonami i latarkami, wyciągarkę elektryczną o uciągu 7 ton. Zabudowa będzie wstępnie wyposażona w armaturę pożarniczą i drabiny, oraz maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z agregatem prądotwórczym o mocy 6 kilowatów. No i będzie NOWY!