Specjalistyczna grupa wysokościowa OSP Gościeradz - początki

   Kto się nie rozwija ten się cofa - mówią. Wdrażanie specjalizacji w jednostce zaczęliśmy w 2009 roku od rozpoczęcia przygody z ratownictwem wodnym, po dziewięciu latach możemy się pochwalić sukcesami na tej płaszczyźnie. W 2017r powołaliśmy grupę poszukiwawczą z udziałem psów tropiących. Z dużym zaangażowaniem naszej druhny Reginy, powoli dążymy do zakończenia procesu szkolenia egzaminem państwowym. W lipcu tego roku podjęliśmy decyzję poszerzenia działalności o ratownictwo wysokościowe.

   Zrzeszamy dwóch druhów, którzy zawodowo związani są z ratownictwem wysokościowym i są bardzo zaangażowani w dzieleniu się z nami tą zaawansowaną wiedzą. Na razie jest to podstawa, czyli zapoznanie się ze specjalistycznym sprzętem, wiązaniem węzłów i budową stanowisk. Ćwiczymy w remizie oraz w terenie, a na zajęciach pojawiają się także osoby niebędące w szeregach straży. Na szkolenia uczęszcza grupa około piętnastu zapaleńców. Jeżeli zaangażowanie będzie nadal tak wysokie to Zarząd OSP w Gościeradzu będzie musiał zmierzyć się z zadaniem pozyskania niemałych środków na zakup specjalistycznego sprzętu wysokościowego, który teraz na czas ćwiczeń jest pożyczony. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że tworzenie grupy specjalistycznej wiąże się z bezinteresownym wkładem czasu poświęconego na naukę. Jesteśmy dumni z naszych druhów widząc ich zaangażowanie w projekt, który sami sobie wyznaczyli.