Historia jednostki

Jednostka została utworzona po II Wojnie Światowej w roku 1948 z inicjatywy Mariana Saganowskiego,
Sylwestra Wieczora oraz Mieczysława Wróblewskiego.
W szeregach ówczesnego OSP znajdowali się jeszcze między innymi Antoni Klajbor i Stefan Wawerka. Druhowie nieśli pomoc w obronie mienia mieszkańców wsi, podnosili kulturę przeciwpożarową i służyli przykładem dla pozostałych mieszkańców.


W 1960 r. jednostka otrzymała swój pierwszy samochód marki HANOMAG, bagażówka-sanitarka, który za pieniądze mieszkańców wsi został wyremontowany. Pojazd ten miał wielkie znaczenie dla straży, gdyż pozwolił rozszerzyć teren działań o przyległe wsie, a także znacznie polepszył skuteczność gaszenia. Z chwilą otrzymania samochodu jednostka została przemianowana na typ "S". Intensywna eksploatacja a także mała dostępność części zamiennych do tego leciwego auta spowodowały, że jego miejsce w 1964 r. zajął DODGE. Był to terenowy gazik produkcji angielskiej, który z tych samych przyczyn co jego poprzednik w 1972 r. zakończył służbę w jednostce. Jego miejsce zajął 5 czerwca 1972 r. STAR 20 GM-8 auto rodzimej produkcji. Pieniądze składkowe mieszkańców wsi pozwoliły przemalować pojazd z zielonego na czerwony i wyposażyć w sprzęt będący jednym z najnowocześniejszych w straży. Należy wspomnieć, że auto zostało przydzielone z J.W. w Chełmnie Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, która przekazała go na potrzeby OSP Gościeradz.

W latach 1964-65 wysiłkiem całej wsi pod przewodnictwem OSP została wybudowana remiza, a przy niej świetlica. W tym czasie w szeregi Straży chętnie wstępowała młodzież powodując dynamiczny rozwój jednostki. Zmiana ustroju politycznego oraz podziały terytorialne, które miały miejsce w 1973 r. spowodowały znaczne pogorszenie się sytuacji jednostki. 12 stycznia 1975 r. pod pretekstem przeglądu technicznego samochód został zabrany. Powołana komisja stwierdziła 80% zużycie auta co było niedorzeczne, gdyż samochód brał czynny udział w akcjach bojowych. Na podstawie takiej ekspertyzy Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Bydgoszczy wydała zgodę na kasację - złomowanie. Części pochodzące z auta trafiły do magazynów KRSP Sępólno, a pozostały złom odwieziono do GS Sępólno. Za samochodem ówczesna władza przejęła również motopompę. Takim sposobem jednostka została pozbawiona samochodu pożarniczego co pociągnęło za sobą zmianę typu jednostki i powrót do typu "M".

Po tym czasie jednostka borykająca się z wieloma przeciwnościami władz istniała tylko w dokumentacji. Uśpienie jednostki zostało przerwane w 1987 r. gdy drużyny przygotowane przez naczelnika Włodzimierza Kulczyka do zawodów strażackich zajęły czołowe miejsca

Jednak nadal jednostka była bez wozu strażackiego. Sytuacja uległa zmianie w 1991r. Życzliwa jednostka wojskowa w Bożenkowie przekazała nam Stara 244 wycofywanego ze służby ze względu na wiek auta. Wspólnymi siłami druhów i przy wsparciu mieszkańców auto zostało odrestaurowane, pomalowane na czerwono i przygotowane do działań strażackich. W roku 1997 pozyskano środki na karosację w firmie "Moto-truck" w Kielcach. Odrestaurowany samochód wywołał dużą zazdrość u członków innych jednostek, którzy poczynili nawet starania jego przejęcia. Ostatecznie samochód STAR 244 GBAM z 79 roku pozostaje do dnia dzisiejszego w czynnej służbie w naszej jednostce.

W taki właśnie sposób jednostka doczekała się 50-lecia istnienia. Zanim nadszedł czas świętowania trzeba było poczynić szereg przygotowań. W tym celu strażacy zrobili oświetlenie boiska wiejskiego stawiając słupy oświetleniowe i rozciągnięto przewód elektryczny a także zadaszyli wybetonowaną płytę boiskową. Uroczystość odbyła się 17 maja 1998 roku paradą jednostek z całej gminy. Następnie ks. prałat Kazimierz Kirsztein proboszcz parafii we Wtelnie odprawił mszę św. i poświęcił sztandar jednostki. Całość uświetniła muzyka orkiestry strażackiej z Pruszcza Pomorskiego.

Nasza jednostka gościła w swoich progach wielu znakomitych gości. W skrócie wspomnimy tylko kilku a mianowicie:

Druha Prezesa ZOSP RP Waldemara Pawlaka w dniu 8.12.1991r w czasie poświęcenia sztandaru PSL oraz 10.09.1993r w trakcie kampanii wyborczej.

Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Feliksa Dela, który zaszczycił nas wpisem do kroniki.Wpis do kroniki

W 1999 roku nastąpiła zmiana administracyjna w wyniku której jednostki z naszej gminy przeszły w rejon działań KMSP w Bydgoszczy.

We wrześniu 2003r. rozpoczęliśmy, jak dotychczas największą, inwestycję w naszej wsi – bagrowanie stawu w centrum naszego Gościeradza. Za pieniądze pozyskane z likwidacji Kółka Rolniczego w Gościeradzu wynajęliśmy firmę, która zajmuje się bagrowaniem stawów, a całą resztę prac wykonaliśmy w czynie społecznym. Dzięki temu centrum naszej wsi wypiękniało, a dodatkowo uzyskaliśmy teren pod budowę nowej remizy mogącej spełnić współczesne normy i potrzeby straży.
Dnia 8 sierpnia 2005r jednostka uzyskała jako pierwsza w gminie i powiecie status Organizacji Pożytku Publicznego.
Budowę remizy OSP Gościeradz rozpoczęliśmy 18 czerwca 2008r. Inwestorem jest jednostka, a wszystkie prace wykonują nasi druhowie oraz mieszkańcy naszej wsi.
Jubileusz 60-cio lecia istnienia naszej jednostki obchodziliśmy 5 lipca 2008r. Obchody rozpoczęły się na terenie budowy, wmurowaniem aktu erekcyjnego przez zaproszonych gości.

Latem 2009r. wprowadziliśmy do podziału  bojowego łódź patrolowo-ratowniczą. Podbudowę - łódź desantową  pozyskaliśmy z JRG1 decyzją Komendanta Miejskiego w Bydgoszczy, którą po remoncie, przemalowaniu i zakupieniu silnika zaburtowego oraz wykonaniu wózka podłodziowego ubezpieczyliśmy i zarejestrowaliśmy.
W grudniu 2010r. został wprowadzony do podziału bojowego samochód Volkswagen T4 jako SLRw ( lekki samochód do ratownictwa wodnego), pod kryptonimem 308-35.  Samochód  pozyskaliśmy z Policji poprzez Komendę Miejską w Bydgoszczy, który dużym wysiłkiem naszych druhów został wyremontowany i przemalowany na kolor czerwony oraz zakupiono radiostację a prywatny sponsor zafundował torbę medyczną OSP R1 i deskę ortopedyczną. Cały zestaw do ratownictwa wodnego pozostaje na utrzymaniu jednostki (ubezpieczenie, rejestracja, paliwo).
Na koniec 2010 roku nasza jednostka zrzeszała 77 członków w tym 15 w MDP. Posiadamy średni samochód gaśniczy STAR 244 wraz ze sprzętem do ratownictwa drogowego HOLMATRO, aparaty ochrony dróg oddechowych firmy AUER, torbę przedmedyczną PSP R1 wraz z deską i szynami, kamizelkę KED (przekazaną od Starosty w 2010r w uznanie za poświęcenie przy powodzi) oraz dwa ubrania do walki z owadami.  Nasza jednostka zrzesza 26 przeszkolonych druhów do działań ratowniczych oraz 7 płetwonurków. Na zawodach pożarniczych wystawiamy drużyny MDP oraz seniorów gdzie zajmujemy czołowe miejsca. Na przeglądach organizowanych przez PSP osiągamy wysokie noty, a wyjazdowość w roku oscyluje w granicach 40-70 interwencji.

Rok 2015 jest wyjątkowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu. Decyzją Komendanta Głównego PSP, z dniem 1 stycznia, zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG). W styczniu Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy przekazał nam nieodpłatnie samochód Renault Master, który po przemalowaniu i przebudowie zastąpił wysłużonego Volkswagena. W lipcu Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy przekazał nam samochód ciężki Volvo. Jednostka uczestniczyła w dwóch projektach ze wsparciem unijnym z których pozyskała sanie ratownictwa lodowego i 4 kombinezony wypornościowe. W ramach wsparcia jednostek KSRG, KG PSP wspomogła w zakupach defibrylatora i wyposażenia ratownictwa wodnego. Na mocy porozumienia z Burmistrzem Koronowa samochody i łódź zostały przekazane na utrzymanie Gminy Koronowo. Ponadto przekazaliśmy Burmistrzowi inwestycję budowy remizy w Gościeradzu, który ogłosił przetarg i od początku września ruszyły prace budowlane z terminem zakończenia na 30 listopada 2015r. Aktualnie posiadamy samochód lekki Renault Master SLRw o kryptonimie 309-29 z łodzią płaskodenną, ratowniczo-patrolową ŁD10 z silnikiem zaburtowym Honda BF50A, średni GBARt Star 244 o kryptonimie 309-28 i ciężki GCBA Volvo o kryptonimie 309-27.