Ćwiczenia z GR PCK

   W ostatnią niedzielę września w podbydgoskim lesie uczestniczyliśmy  w ćwiczeniach zgrywających z Grupą Ratownictwa PCK w Bydgoszczy. Szkolenie zakładało przeszukiwanie lasu za pomocą tzw. szybkich trójek, czyli trzech osób w tym jednej z urządzeniem GPS, przewodników z psami oraz z powietrza za pomocą drona. W różnych miejscach lasu zostały rozmieszczone przedmioty osobiste rzekomo poszukiwanej osoby dorosłej z dzieckiem. Ćwiczenia miały charakter jak najbardziej zbliżony do rzeczywistego, czyli na początku było ogólne założenie, które w trakcie działań było modyfikowane za pomocą łączności radiowej ze sztabem polowym. Każda z grup prowadziła poszukiwania według swojego charakteru działania, czyli przeszukiwania, tropienia śladów zapachowych i obserwacji z powietrza. Przeszukano ponad dwieście hektarów lasu w zaledwie osiem godzin i w około  dwadzieścia osób. Ponadto przejście szybkich trójek zostało sczytane na komputer i ich ślad przejścia może służyć jako dokumentacja przeprowadzonych poszukiwań. Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać i obejrzeć zdjęcia na stronie GR PCK Bydgoszcz oraz na naszej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Gościeradz.

Nowy sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości

  Przedstawiciele Zarządu OSP w Gościeradzu otrzymali z rąk Burmistrza Koronowa Stanisława Gliszczyńskiego, nowoczesny sprzęt do ratownictwa technicznego w postaci dwóch wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych, wraz z osprzętem do ich zasilania oraz detektor napięcia. Przekazanie odbyło się w koronowskim ratuszu. Uczestniczyły w nim także przedstawiciele jednostek z OSP w Hucie, Koronowie, Mąkowarsku, Wierzchucinie Królewskim i z Wtelna, którzy także otrzymali wysokiej jakości sprzęt, który będzie użytkowany przeważnie podczas działań w ramach  ratownictwa technicznego. Do zakupu przyczynił się ogólnopolski projekt z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości z wkładem własnym Gminy Koronowo.

Nowy samochód pożarniczy dla OSP w Gościeradzu

  Miło nam zakomunikować, że na przełomie roku otrzymamy nowy samochód średni, który zastąpi naszego wysłużonego czterdziestolatka – Stara 244. Zakup auta jest możliwy dzięki przystąpieniu do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych– etap III”. Wartość całego programu wynosi 13 milionów złotych w ramach którego 14 jednostek OSP z terenu województwa otrzyma nowe samochody. Nasz średni będzie kosztował około 840 tysięcy złotych, w tym Urząd Miejski w Koronowie zabezpiecza środki w kwocie 298 tysięcy złotych. Na słowa uznania, zasługuje postawa Burmistrza Koronowa Stanisława Gliszczyńskiego, który skutecznie lobbował naszą jednostkę podczas podejmowania decyzji o wyborze konkretnej OSP do tego projektu.

Czytaj więcej: Nowy samochód pożarniczy dla OSP w Gościeradzu

Specjalistyczna grupa wysokościowa OSP Gościeradz - początki

   Kto się nie rozwija ten się cofa - mówią. Wdrażanie specjalizacji w jednostce zaczęliśmy w 2009 roku od rozpoczęcia przygody z ratownictwem wodnym, po dziewięciu latach możemy się pochwalić sukcesami na tej płaszczyźnie. W 2017r powołaliśmy grupę poszukiwawczą z udziałem psów tropiących. Z dużym zaangażowaniem naszej druhny Reginy, powoli dążymy do zakończenia procesu szkolenia egzaminem państwowym. W lipcu tego roku podjęliśmy decyzję poszerzenia działalności o ratownictwo wysokościowe.

Czytaj więcej: Specjalistyczna grupa wysokościowa OSP Gościeradz - początki